News:

Gemeente Eindhoven deelt successen over hun cultuurveranderingstraject

tags: General, Knowledge Meetings

De IT dienst van de Gemeente Eindhoven heeft de afgelopen drie jaar een grote cultuurverandering doorgevoerd waarbij bijvoorbeeld beoordelingsgesprekken vervangen zijn door zogenaamde groeifeedbacksessies. Medewerkers meer ruimte geven zelfsturend te zijn en zich te kunnen ontwikkelen en de IT organisatie wendbaarder en flexibeler te maken lagen ondermeer ten grondslag aan dit traject.

Fontys en een aantal andere leden van de Eindhoven IT Circle waren erg benieuwd naar de ervaringen en achtergronden. Gemeente Eindhoven was zeker bereid om hier het een en ander over te vertellen en nodigde zodoende via de Eindhoven IT Circle leidinggevenden en P&O adviseurs van Fontys en andere leden van de IT Circle uit om ervaringen te delen.

Ter voorbereiding hadden de deelnemers van tevoren een aantal vragen opgesteld zoals ‘Welke noodzaak was er in jullie organisatie voor verandering’ ‘hoe zag het plan van aanpak eruit’ ‘Wat waren de resultaten en wat waren achteraf de randvoorwaarden voor succes’. De P&O adviseur en twee MT leden gaven antwoord op alle vragen en al snel ontstond een levendige discussie over allerhande onderwerpen: Van beloningsstructuur tot groeifeedbacksessies en van het overwinnen van weerstand tot de drie factoren, purpose, mastery, autonomy, die leiden tot betere prestaties en motivatie van medewerkers.

Deze Round Table was een bijzonder interessante en vooral inspirerende sessie, waarbij alle deelnemers zeer open en zonder een blad voor de mond te nemen vragen aan elkaar stelden en hun eigen ervaringen deelden. Kortom, de bijeenkomst was een succes en iedereen wil graag dit jaar nog een aantal keer bij elkaar komen om ook cases van andere organisatie te bespreken en zodoende van elkaar te leren.

Heb je interesse in dit onderwerp of wil je graag een keer een Round Table bijwonen? Neem dan contact op met info@itcircle-nederland.nl

Join the EIC or subscribe to the newsletter?
Join us!

Contact