News:

Service Delivery Management; Best practices en lessons learned

tags: General, Knowledge Meetings

Wat zijn succesfactoren voor het goed inrichten van Service Delivery Management? Welke bijdrages worden hierin verwacht van de business? En, hoe zorg je voor voldoende commitment vanuit het management? Het opzetten van Service Delivery Management brengt veel vraagstukken met zich mee. Daarom heeft Eindhoven IT-Circle bij DAF Trucks een eerste sessie voor Service Delivery Managers georganiseerd om met elkaar te ontdekken op welke manier zij structureel van elkaar kunnen leren door het delen van best practices, lessons learned en peer reviews. De eerste sessie had als doel om een goed beeld krijgen waar alle organisaties staan met betrekking tot Service Delivery Management. Het bleek al snel dat de deelnemers veel vragen aan elkaar hadden en dat er behoefte was aan het organiseren van een tweede sessie.

Op 2 juli kwamen alle deelnemers voor de tweede keer bij elkaar. Fontys gaf in de eerste sessie aan erg benieuwd te zijn hoe de Gemeente Eindhoven Service Delivery Management vorm heeft gegeven, tegen welke knelpunten men is aangelopen en hoe deze zijn opgelost. Dit was dan ook hét onderwerp van deze middag. René Salm, Service Delivery Manager a.i. bij Gemeente Eindhoven, ging in op de vraagstukken van Fontys en presenteerde uitgebreid over het gehele transformatietraject vanaf de beginsituatie eind 2015 tot ‘vandaag’. René en zijn collega’s hebben in een kleine twee jaar veel mooie resultaten weten te boeken, zo zijn problemmanagement en request fulfillment geïmplementeerd, is er een SLA ingeregeld met de externe klant en is het algemene tevredenheidscijfer verbeterd van een 2 naar een 7,5(!). Succesfactoren die hieraan ten grondslag lagen waren onder meer het in stelling brengen van het management, kleine stapjes nemen en altijd sturen op succes, in combinatie met het aanspreken van alle medewerkers op hun verantwoordelijkheid.

Na deze boeiende middag waarin vele adviezen zijn gedeeld besloten de deelnemers op 15 september weer bijeen te komen. Deze editie zal zich toespitsen over het vraagstuk hoe je een skilled helpdesk organiseert en hoe goed testmanagement kan bijdragen aan het verlagen van het aantal incidenten.

Interesse om mee te doen aan een van een van de activiteiten van de Eindhoven IT-Circle? Neem dan contact op met de coördinator van jouw organisatie of stuur een bericht naar info@it-circlenederland.nl.

Join the EIC or subscribe to the newsletter?
Join us!

Contact